Euskarazko ikasmaterialak

Zientzia • Arkatza
Proiektu honen xedea zientzia-diziplinetan irudien eta marrazketaren erabilera sustatzea da. Asmo horrekin, ikasleen alfabetatze bisuala lantzeko oinarrizko hainbat kontzeptu, metodologia eta baliabideak eskaini nahi zaizkie irakasleei.
XEDEA

Marrazketak zientzia-diziplinetan izan dezakeen erabilera anitza sustatzea.

Eskaintzen duguna

Natura-zientziak irakasteko eta ikasteko baliabide berriak.

ZERGATIK ETA ZERTARAKO MARRAZTU?

Marrazketaren onurak

Sarri pentsatu izan da irudien eta marrazketaren aplikazioa arte-hezkuntzako irakasleak landu beharreko zerbait dela. Hala ere, marrazketaren erabilera askoz haratago doa eta ikaskuntza prozesurako tresna baliagarria izan daiteke. Hitzezko komunikazioari garrantzirik kendu gabe, behar beharrezkoa da ikasleek hitzik gabeko komunikazioaren konpetentzia garatzea, besteak beste, hitzik gabeko hainbat kodetako informazioa ulertu eta jarioz, autonomiaz, sormenez eta eraginkortasunez erabiltzea.

Marrazketak balio du pentsatzeko eta komunikatzeko

PENTSATZEKO ETA KOMUNIKATZEKO

Marrazkiak eta irudiak pentsatzeko eta komunikatzeko tresna ahaltsuak dira edozein diziplinatan, ikusezina ikusgarri bihurtzen laguntzen baitute eta kontzeptu konplexuak errazten.

Marrazti behatzeko

BEHATZEKO

Marrazketa gure ingurunea behatzeko eta berarekin konektatzeko tresna baliagarria da.

Marrazketak balio du pentsatzeko eta komunikatzeko

ZIENTZIA SORTZEKO

Marrazketak hipotesien sorkuntzan, ikerketen diseinuan, irudikatzean, datuen interpretazioan eta emaitzen komunikazioan erabil daitezke.

marrazketa iritziz aldatzeko eta zuzentzeko

IRITZIZ ALDATZEKO ETA ZUZENTZEKO

Marrazketa, prozesu konstruktibista izaki, ez du ikasleen ideiak azaleratzeko soilik balio, ideia edo iritziak aldatzeko tresna ere izan baitaiteke.

marraztu ezagutza mailak identifikatzeko

EZAGUTZA MAILAK IDENTIFIKATZEKO

Irakasleen ezagutza mailak identifikatzeko balio duenez, aurrezagutzak ezagutzeko eta ikasitakoa ebaluatzeko erabil daiteke.

marrazketa datu grafikoak interpretatzeko

DATUAK INTERPRETATU ETA ADIERAZTEKO

Datuz inguratuta gaude! Marrazketak inguruan ditugun datuak bildu, ordenatu, irudikatu eta ulertzen lagundu dezake.

marrazkiak ikasgelan natur zientziak
Bide berriak

Natura-zientziak irakasteko eta ikasteko

marrazkiak ikasgelan natur zientziak
marrazkiak ikasgelan natur zientziak
marrazkiak ikasgelan natur zientziak
marrazkiak ikasgelan natur zientziak
marrazkiak ikasgelan natur zientziak
marrazkiak ikasgelan natur zientziak